image banner
Bài giảng về Luật Thi đua - Khen thưởng
Số ký hiệu văn bản Luật Thi đua, Khen thưởng
Ngày ban hành 29/09/2022
Ngày hiệu lực 29/09/2022
Trích yếu nội dung Bài giảng về Luật Thi đua - Khen thưởng
Hình thức văn bản Bài giảng về Luật
Lĩnh vực Đề cương phổ biến
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Slide Triển khai Luật TĐKT 2022.pdf