image banner
VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
Số ký hiệu văn bản 43/2015/QH15
Ngày ban hành 11/01/2023
Ngày hiệu lực 11/01/2023
Trích yếu nội dung VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Vương Đình Huệ
Tài liệu đính kèm 43_2022_qh15_500776.pdf