image banner
Về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Số ký hiệu văn bản 81/2023/QH15
Ngày ban hành 09/01/2023
Ngày hiệu lực 09/01/2023
Trích yếu nội dung Về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Vương Đình Huệ
Tài liệu đính kèm 1.-nghi-quyet.-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050.pdf