image banner
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mớ
Số ký hiệu văn bản 36/CTr-TU
Ngày ban hành 01/03/2023
Ngày hiệu lực 01/03/2023
Trích yếu nội dung CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mớ
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo, điều hành
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Huỳnh Thị Hằng
Tài liệu đính kèm chuong-trinh-36-thuc-hien-nq-01.pdf