image banner
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022
Số ký hiệu văn bản Luật số: 10/2022/QH15
Ngày ban hành 10/11/2022
Ngày hiệu lực 01/07/2023
Trích yếu nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022
Hình thức văn bản Luật - Pháp lệnh
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Vương Đình Huệ
Tài liệu đính kèm 10_2022_qh15_546085.pdf