image banner
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Số ký hiệu văn bản 1039/CV-BTGTU
Ngày ban hành 14/08/2023
Ngày hiệu lực 14/08/2023
Trích yếu nội dung Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Hình thức văn bản Đề cương
Lĩnh vực Đề cương phổ biến
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm de-cuong-tuyen-truyen-ngay-2.9.pdf