image banner
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
342/KH-UBND 17/11/2023 Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 31
Tải về1
Lượt tải 117
377/KH-UBND 26/12/2023 Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 39
Tải về1
Lượt tải 116
384/KH-UBND 29/12/2023 Công tác tư pháp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 37
Tải về1
Lượt tải 150
1039/CV-BTGTU 14/08/2023 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Lượt xem: 75
Tải về1
Lượt tải 0
217/KH-UBND 10/07/2023 Tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV
Lượt xem: 66
Tải về1
Lượt tải 1
1088/QĐ-UBND 03/07/2023 Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 64
Tải về1
Lượt tải 1
2173/UBND-NC 28/06/2023 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Lượt xem: 101
Tải về1
Lượt tải 1
Lời phát động 29/05/2023 Lời phát động phong trào toàn dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) của UBND tỉnh
Lượt xem: 87
Tải về1
Lượt tải 1
571/QĐ-UBND 11/04/2023 Công nhận và miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Lượt xem: 161
Tải về1
Lượt tải 0
76/KH-UBND 06/03/2023 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PBGDPL năm 2023
Lượt xem: 167
Tải về1
Lượt tải 0
346/KH-UBND 23/11/2022 Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước
Lượt xem: 178
Tải về1
Lượt tải 0
342/KH-UBND 21/11/2022 Điều tra, khảo sát nắm bắt tình hình triển khai đánh giá công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật; cấp phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 188
Tải về1
Lượt tải 1
3280/UBND-NC 04/11/2022 V/v truyền thông về Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Lượt xem: 181
Tải về1
Lượt tải 0
276/KH-UBND 26/09/2022 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xa hội chủ nghĩa Việt Nam
Lượt xem: 191

Tải về1
Lượt tải 1