image banner
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Luật số: 31/2024/QH15 18/01/2024 Luật Đất đai năm 2024
Lượt xem: 14
Tải về1
Lượt tải 0
384/KH-UBND 29/12/2023 Công tác tư pháp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 37
Tải về1
Lượt tải 150
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 10/11/2022 Giới thiệu nội dung cơ bản Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (số 102022QH15 ngày 10112022).
Lượt xem: 68
Tải về1
Lượt tải 149
Luật số: 10/2022/QH15 10/11/2022 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022
Lượt xem: 72

Tải về1
Lượt tải 2
92/2022/NĐ-CP 01/12/2022 NGHỊ ĐỊNH 99/2022/NĐ-CP NGÀY 30/11/2022 VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
Lượt xem: 171
Tải về1
Lượt tải 2
81/2023/QH15 09/01/2023 Về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Lượt xem: 152
Tải về1
Lượt tải 2
11/2022/QH15 14/11/2022 Luật Thanh tra
Lượt xem: 182
Tải về1
Lượt tải 2
43/2015/QH15 11/01/2023 VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
Lượt xem: 169
Tải về1
Lượt tải 369
03/2022/QH15 11/01/2023 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG, LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT NHÀ Ở, LUẬT ĐẤU THẦU, LUẬT ĐIỆN LỰC, LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Lượt xem: 143
Tải về1
Lượt tải 332
46/2015/QH15 11/01/2023 KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV
Lượt xem: 128
Tải về1
Lượt tải 10
25/2021/QĐ-TTg 29/09/2022 Quy định về xã, phường, thị trấn, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Lượt xem: 106
Tải về1
Lượt tải 10
09/2021/TT-BTP 15/11/2021 Hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Lượt xem: 128
Tải về1
Lượt tải 23