image banner
Danh sách thủ tục hành chính theo đơn vị thực hiện
Sở Giáo dục và Đào tạo
STTTênCơ quan ban hànhMức độ thủ tục
1 TIẾP NHẬN LƯU HỌC SINH NƯỚC NGOÀI DIỆN HỌC BỔNG KHÁC VÀ TỰ TÚC VÀO HỌC TẠI VIỆT NAM Cấp tỉnhMức độ 4