image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Về việc đề nghị phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3
Lượt xem: 324
Thực hiện Công văn số 2400/HĐPH ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (HĐPHPBGDPL) Trung ương về việc phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3.Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực HĐPHPBGDPL các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
 Văn bản đề nghị Phổ biến Luật 

 

Luật Thi đua - Khen thưởng

Luật kinh doanh Bảo hiểm

 

Luật Điện ảnh

Luật sữa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Luật Cảnh sát cơ động