image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online 19
  • Trong ngày 545
  • Tuần trước 8 212
  • Tổng truy cập 1466003
Sở Tư pháp tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Đề án 06/CP của Tổ công tác triển khai Đề án tỉnh.
Lượt xem: 50

Sáng ngày 24/11/2023, Đoàn kiểm tra của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP có buổi làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước kiểm tra việc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 56/KH-TCTTKĐA ngày 23/2/2023 của Tổ công tác triển khai Kế hoạch số 56/KH-TCTTKĐA ngày 23/2/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh năm 2023 và các mô hình điểm trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Đoàn Kiểm tra do đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn. Dự và tiếp đoàn có đồng chí Trần Thanh Long- Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng các đồng chí là Trưởng phòng chuyên môn và các đồng chí thuộc Tổ triển khai Đề án 06/CP của Sở Tư pháp.

anh tin bai

Đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra thông qua nội dung buổi làm việc của Đoàn

Mục đích của Đoàn kiểm tra  là nhằm đánh giá chính xác tình hình, kết quả tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch số 56/KH-TCTTKĐA ngày 23/2/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh năm 2023 và tiến độ thực hiện các mô hình trọng điểm. Qua kiểm tra nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án 06/CP và các mô hình trọng điểm theo từng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

anh tin bai

Đ/c Trần Thanh Long – PGĐ Sở Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các nội dung như: công tác tham mưu triển khai các văn bản chỉ đạo đối với việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; công tác tuyên truyền việc thực hiện Đề án 06; tiến độ thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu ưu tiên tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 56/KH-TCTTKĐA ngày 23/2/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh năm 2023; tiến độ thực hiện các mô hình trọng điểm.

anh tin bai

Đ/c Bùi Quang Anh Giao – Chánh thanh tra, báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06/CP và 02 mô hình trọng điểm

Tại buổi kiểm tra, Sở Tư pháp đã báo cáo cụ thể kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06/CP và 02 mô hình trọng điểm được giao theo mục 2 Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh thì Sở Tư pháp được giao thực hiện 02 mô hình trọng điểm gồm: Mô hình 32: Thông tin Lý lịch tư pháp trên VneID; Mô hình 08: Triển khai tại các điểm công chứng, chứng thực và một số khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện.

Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Tư pháp; đồng thời, đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục triển khai tốt những nhiệm vụ còn lại của Đề án 06/CP đảm bảo đúng thời gian, tiến độ./.

Nguyễn Xuân

TIN LIÊN QUAN
1 2 3