image banner
Danh sách thủ tục hành chính theo đơn vị thực hiện
Sở Tài nguyên và Môi trường
STTTênCơ quan ban hànhMức độ thủ tục
1 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN CẤP TỈNH Cấp tỉnhMức độ 3