image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • 15
  • 431
  • 8 098
  • 1465889
  • 15/02/2023

    ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC LÀM VIỆC VỚI CÁC CƠ QUAN CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ LẬP PHÁP

    Chiều ngày 14/02, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chuẩn bị triển khai, thực hiện các nhiệm vụ lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo định hướng Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh và các kiến nghị tại Hội thảo Văn hóa 2022. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi làm việc.