image banner
Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
342/KH-UBND 17/11/2023 Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 14
Tải về1
Lượt tải 0
377/KH-UBND 26/12/2023 Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 20
Tải về1
Lượt tải 0
384/KH-UBND 29/12/2023 Công tác tư pháp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 15
Tải về1
Lượt tải 0
0 10/08/2023 Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL
Lượt xem: 48
Tải về1
Lượt tải 0
217/KH-UBND 10/07/2023 Tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV
Lượt xem: 49
Tải về1
Lượt tải 0
1088/QĐ-UBND 03/07/2023 Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 51
Tải về1
Lượt tải 0
2173/UBND-NC 28/06/2023 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Lượt xem: 85
Tải về1
Lượt tải 0
1032/STP-PC 28/06/2023 V/v hướng dẫn triển khai các tiêu chí/chỉ tiêu do ngành Tư pháp phụ trách trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 45
Tải về1
Lượt tải 0
Lời phát động 29/05/2023 Lời phát động phong trào toàn dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) của UBND tỉnh
Lượt xem: 68
Tải về1
Lượt tải 0
680/STP-PC 04/05/2023 về việc tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở
Lượt xem: 71
Tải về1
Lượt tải 0
12