image banner
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1745/CAT-PV01 10/10/2023 Tài liệu tuyên truyền Luật Căn cước công dân và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
Lượt xem: 87
Tải về1
Lượt tải 2
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 10/11/2022 Giới thiệu nội dung cơ bản Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (số 102022QH15 ngày 10112022).
Lượt xem: 68
Tải về1
Lượt tải 149
81/2023/QH15 09/01/2023 Về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Lượt xem: 152
Tải về1
Lượt tải 2
11/2022/QH15 14/11/2022 Luật Thanh tra
Lượt xem: 182
Tải về1
Lượt tải 2
43/2015/QH15 11/01/2023 VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
Lượt xem: 170
Tải về1
Lượt tải 369
03/2022/QH15 11/01/2023 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG, LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT NHÀ Ở, LUẬT ĐẤU THẦU, LUẬT ĐIỆN LỰC, LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Lượt xem: 144
Tải về1
Lượt tải 332
46/2015/QH15 11/01/2023 KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV
Lượt xem: 129
Tải về1
Lượt tải 10
Luật Thi đua, Khen thưởng 29/09/2022 Bài giảng về Luật Thi đua - Khen thưởng
Lượt xem: 839
Tải về1
Lượt tải 1
Luật SSHTT 29/09/2022 Bài giới thiệu Luật Sở Hữu trí tuệ
Lượt xem: 200
Tải về1
Lượt tải 1
Luật Điện ảnh 29/09/2022 Đề cương Luật Điện Ảnh
Lượt xem: 191
Tải về1
Lượt tải 0
02/2020/UBTVQH14 09/12/2020 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng
Lượt xem: 86
Tải về1
Lượt tải 0
. 28/11/2013 Hiến pháp năm 2013
Lượt xem: 122
Tải về1
Lượt tải 0
42/2021/QH15 13/11/2021 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Lượt xem: 107
Tải về1
Lượt tải 0