image banner
Bài giới thiệu Luật Sở Hữu trí tuệ
Số ký hiệu văn bản Luật SSHTT
Ngày ban hành 29/09/2022
Ngày hiệu lực 29/09/2022
Trích yếu nội dung Bài giới thiệu Luật Sở Hữu trí tuệ
Hình thức văn bản Bài giảng về Luật
Lĩnh vực Đề cương phổ biến
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1. Tong quan Luat SHTT 21 9 2022.pdf