image banner
Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
342/KH-UBND 17/11/2023 Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 31
Tải về1
Lượt tải 117
377/KH-UBND 26/12/2023 Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 39
Tải về1
Lượt tải 116
217/KH-UBND 10/07/2023 Tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV
Lượt xem: 66
Tải về1
Lượt tải 1
1088/QĐ-UBND 03/07/2023 Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 64
Tải về1
Lượt tải 1
2173/UBND-NC 28/06/2023 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Lượt xem: 101
Tải về1
Lượt tải 1
1032/STP-PC 28/06/2023 V/v hướng dẫn triển khai các tiêu chí/chỉ tiêu do ngành Tư pháp phụ trách trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 62
Tải về1
Lượt tải 1
680/STP-PC 04/05/2023 về việc tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở
Lượt xem: 87
Tải về1
Lượt tải 1
571/QĐ-UBND 11/04/2023 Công nhận và miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Lượt xem: 161
Tải về1
Lượt tải 0
76/KH-UBND 06/03/2023 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PBGDPL năm 2023
Lượt xem: 167
Tải về1
Lượt tải 0
36/CTr-TU 01/03/2023 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mớ
Lượt xem: 185
Tải về1
Lượt tải 1
346/KH-UBND 23/11/2022 Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước
Lượt xem: 178
Tải về1
Lượt tải 0
342/KH-UBND 21/11/2022 Điều tra, khảo sát nắm bắt tình hình triển khai đánh giá công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật; cấp phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 188
Tải về1
Lượt tải 1
3280/UBND-NC 04/11/2022 V/v truyền thông về Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Lượt xem: 181
Tải về1
Lượt tải 0
4175/HĐPH 26/10/2022 Truyền thông về Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Lượt xem: 197
Tải về1
Lượt tải 0
276/KH-UBND 26/09/2022 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xa hội chủ nghĩa Việt Nam
Lượt xem: 191

Tải về1
Lượt tải 1