image banner
V/v hướng dẫn triển khai các tiêu chí/chỉ tiêu do ngành Tư pháp phụ trách trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Số ký hiệu văn bản 1032/STP-PC
Ngày ban hành 28/06/2023
Ngày hiệu lực 28/06/2023
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn triển khai các tiêu chí/chỉ tiêu do ngành Tư pháp phụ trách trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo, điều hành
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Trí
Tài liệu đính kèm cv-1032-stp-ve-huong-dan-trien-khai-cac-tieu-chi-chi-tieu-do-nganh-tu-phap-phu-trach-trong-ctmtqgxdntm.pdf