image banner
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1745/CAT-PV01 10/10/2023 Tài liệu tuyên truyền Luật Căn cước công dân và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
Lượt xem: 87
Tải về1
Lượt tải 2
1039/CV-BTGTU 14/08/2023 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Lượt xem: 75
Tải về1
Lượt tải 0
0 10/08/2023 Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL
Lượt xem: 66
Tải về1
Lượt tải 1
1029-CV/BTGTU 01/08/2023 Đề cương tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ X
Lượt xem: 72
Tải về1
Lượt tải 0
989-CV/BTGTU 13/06/2023 Tài liệu tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCHTWW Đảng khóa XIII
Lượt xem: 86
Tải về1
Lượt tải 0
35-KH/BCĐ 13/03/2023 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng lần thứ 3/2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 164
Tải về1
Lượt tải 0
Đề cương triển khai Luật Cảnh sát cơ động 20/10/2022 Đề cương triển khai Luật Cảnh sát cơ động
Lượt xem: 179
Tải về1
Lượt tải 0
Luật Thi đua, Khen thưởng 29/09/2022 Bài giảng về Luật Thi đua - Khen thưởng
Lượt xem: 839
Tải về1
Lượt tải 1
Luật SSHTT 29/09/2022 Bài giới thiệu Luật Sở Hữu trí tuệ
Lượt xem: 200
Tải về1
Lượt tải 1
Luật Điện ảnh 29/09/2022 Đề cương Luật Điện Ảnh
Lượt xem: 191
Tải về1
Lượt tải 0