image banner
Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL
Số ký hiệu văn bản 0
Ngày ban hành 10/08/2023
Ngày hiệu lực 10/08/2023
Trích yếu nội dung Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo, điều hành
Lĩnh vực Đề cương phổ biến
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tai-lieu-ky-nang-truyen-thong-du-thao-chinh-sach-2023.pdf