image banner
Đề cương triển khai Luật Cảnh sát cơ động
Số ký hiệu văn bản Đề cương triển khai Luật Cảnh sát cơ động
Ngày ban hành 20/10/2022
Ngày hiệu lực 20/10/2022
Trích yếu nội dung Đề cương triển khai Luật Cảnh sát cơ động
Hình thức văn bản Đề cương
Lĩnh vực Đề cương phổ biến
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ĐỀ CƯƠNG TRIEN KHAI LUAT CSCD.pdf