image banner
Tài liệu tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCHTWW Đảng khóa XIII
Số ký hiệu văn bản 989-CV/BTGTU
Ngày ban hành 13/06/2023
Ngày hiệu lực 13/06/2023
Trích yếu nội dung Tài liệu tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCHTWW Đảng khóa XIII
Hình thức văn bản Đề cương
Lĩnh vực Đề cương phổ biến
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm vbph_dk_cv_tuyen_truyen_hn_giua_nhiem_ky_bch_trung_uong_dang_khoa_xiii.signed.signed.pdf