image banner
Đề cương Luật Điện Ảnh
Số ký hiệu văn bản Luật Điện ảnh
Ngày ban hành 29/09/2022
Ngày hiệu lực 15/06/2022
Trích yếu nội dung Đề cương Luật Điện Ảnh
Hình thức văn bản Đề cương
Lĩnh vực Đề cương phổ biến
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2022. Đề cương Luật Điện ảnh (final).doc