image banner
V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 2173/UBND-NC
Ngày ban hành 28/06/2023
Ngày hiệu lực 28/06/2023
Trích yếu nội dung V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo, điều hành
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Trần Tuệ Hiền
Tài liệu đính kèm cv-2173-ubnd-day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-nang-cao-nhan-thuc-ve-nha-nuoc-phap-quyen-xhcn.pdf