image banner
Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng
Số ký hiệu văn bản 02/2020/UBTVQH14
Ngày ban hành 09/12/2020
Ngày hiệu lực 01/07/2021
Trích yếu nội dung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng
Hình thức văn bản Luật - Pháp lệnh
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Tài liệu đính kèm pl-02.signed.pdf