image banner
Giới thiệu nội dung cơ bản Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (số 102022QH15 ngày 10112022).
Số ký hiệu văn bản Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Ngày ban hành 10/11/2022
Ngày hiệu lực 01/07/2023
Trích yếu nội dung Giới thiệu nội dung cơ bản Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (số 102022QH15 ngày 10112022).
Hình thức văn bản Luật - Pháp lệnh
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3.-gioi-thieu-noi-dung-co-ban-luat-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-so-102022qh15-ngay-10112022-..pdf