image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Bác sĩ, kỹ sư thời gian học nhiều hơn cử nhân 30-60 tín chỉ
Lượt xem: 277
Bộ GD&ĐT đang dự thảo Thông tư ban hành chuẩn chương trình đào tạo đối với các trình độ của giáo dục đại học do vừa công bố lấy ý kiến thì bác sĩ, kỹ sư thời gian học nhiều hơn cử nhân từ 30-60 tín chỉ.

Cụ thể, theo dự thảo,  khối lượng học tập đối với từng trình độ giáo dục đại học như sau:

Trình độ đào tạo

Tên văn bằng

tốt nghiệp

Khối lượng học tập tối thiểu

toàn khóa (tín chỉ)

Đại học

Cử nhân

120

Thạc sĩ

Thạc sĩ

60

Tiến sĩ

Tiến sĩ

90 tín chỉ đối với người có bằng thạc sĩ

120 tín chỉ đối với người có bằng cử nhân

Chuyên sâu đặc thù

Kỹ sư, kiến trúc sư, dược sĩ, bác sĩ thú y

150

Bác sĩ

180

Về cấu trúc chương trình đào tạo trình độ đại học, dự thảo quy định: Nội dung học tập tối thiểu (số tín chỉ) trong chương trình đào tạo cấp bằng cử nhân phải bảo đảm tối thiểu 24 tín chỉ đối với nội dung giáo dục đại cương, 30 tín chỉ đối với nội dung ngành chính và 15 tín chỉ đối với nội dung ngành phụ (nếu có).

Nội dung học tập tối thiểu trong chương trình đào tạo cấp bằng chuyên sâu, đặc thù có tổng tối thiểu là 150 tín chỉ đối với toàn bộ chương trình thì phải bảo đảm tối thiểu 24 tín chỉ đối với nội dung giáo dục đại cương, 45 tín chỉ đối với nội dung ngành chính và 15 tín chỉ đối với nội dung ngành phụ (nếu có).

Nội dung học tập tối thiểu trong chương trình đào tạo cấp bằng chuyên sâu, đặc thù có tổng tối thiểu là 180 tín chỉ đối với toàn bộ chương trình thì phải bảo đảm tối thiểu 24 tín chỉ đối với nội dung giáo dục đại cương, 60 tín chỉ đối với nội dung ngành chính và 15 tín chỉ đối với nội dung ngành phụ (nếu có).

Thông tư áp dụng đối với đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu được phép đào tạo trình độ tiến sĩ (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo) và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư không áp dụng đối với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

TIN LIÊN QUAN
1 2