image banner
DANH SÁCH VIDEO
 • Hướng dẫn nhà an toàn phòng chống bão lũ
 • Ngày chuyển đổi số
 • Hướng dẫn cài đặt ứng dụng định danh điện tử - VNeID
 • Giới thiệu về Công ước tra tấn
 • Bài giảng điện tử Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt
 • Bài giảng điện tử Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt
 • Bài giảng điện tử Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt
 • Bài giảng điện tử Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt
 • Giới thiệu Quyết định số 25 2021 QĐ TTG củaTTCP về Xã, Phường, Thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
 • Giới thiệu Thông tư số 09 2021 TT BTP ngày 15 11 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
 • Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 06-11-2022
 • CÁC MÔ HÌNH THÚC ĐẨY QUYỀN THAM GIA CỦA TRẺ EM
 • Trốn đóng Bảo hiểm xã hội sẽ bị truy tố
 • Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bao nhiêu tiền
 • Làm gì khi mất biên bản xử phạt/Phổ biến pháp luật
 • Giải đáp thắc mắc về việc bỏ hộ khẩu và CMND
 • Tác dụng của thẻ căn cước công dân
1