image banner
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Số ký hiệu văn bản 09/2021/TT-BTP
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày hiệu lực 01/01/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Lê Thành Long
Tài liệu đính kèm Thông tư 09 hướng dẫn QĐ 25.pdf