image banner
Lời phát động phong trào toàn dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) của UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản Lời phát động
Ngày ban hành 29/05/2023
Ngày hiệu lực 29/05/2023
Trích yếu nội dung Lời phát động phong trào toàn dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) của UBND tỉnh
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo, điều hành
Lĩnh vực Công an nhân dân
Người ký duyệt Trần Tuệ Hiền
Tài liệu đính kèm loi-phat-dong-tham-gia-dang-ky-kich-hoat-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu.jpg