image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đồng Xoài duy trì hoạt động hiệu quả 52 nhóm zalo phục vụ tuyên truyền pháp luật
Lượt xem: 325
Sáng ngày 02-12, đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 do ông Nguyễn Trọng Trí, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại UBND thành phố Đồng Xoài.
 

Ông Nguyễn Trọng Trí, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2022, thành phố đã tổ chức tuyên truyền, PBGDPL được 2.979 cuộc với 18.200 lượt người tham gia, cấp phát hơn 16.000 bộ tài liệu các loại. Cổng thông tin điện tử thành phố và trang thông tin điện tử của các ban, ngành, đơn vị, xã, phường cũng đăng tải nhiều tin, bài phản ánh tình hình kinh tế - xã hội; hình ảnh vùng đất, con người, tiềm năng thế mạnh của thành phố, gương người tốt việc tốt… Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới, các chủ trương, chính sách của tỉnh, thành phố.

Bà Lê Thị Thanh Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kiến nghị tại buổi làm việc

Thành phố đã tận dụng lợi thế trong công tác chuyển đổi số, phát huy hiệu quả hoạt động của 13 trang facebook địa phương cùng 52 nhóm zalo của 52 khu phố, ấp phục vụ tuyên truyền pháp luật và định hướng dư luận xã hội. Nổi bật là trang facebook “Đồng Xoài thành phố tôi yêu” đã đăng tải, chia sẻ 354 tin, bài có tính tích cực, định hướng dư luận trên địa bàn. Nhờ triển khai bằng nhiều hình thức sinh động, có định hướng, đi vào trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả tích cực nên hầu hết các chủ trương, chính sách của thành phố được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân đồng tình, hưởng ứng.

Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố giải trình các kiến nghị

Thành phố đã kiện toàn 52 tổ hòa giải với 349 hòa giải viên. Trong đó có 24 hòa giải viên là người dân tộc thiểu số, 14 hòa giải viên có trình độ chuyên môn luật, 250 hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Đội ngũ hòa giải viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn đảm bảo đủ số lượng và chất lượng thực hiện nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở.

UBND thành phố cũng đã củng cố, kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật với 12 thành viên. Hàng năm, trên cơ sở hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã, phường, Phòng Tư pháp đã thẩm tra hồ sơ, tham mưu Chủ tịch Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật họp đánh giá xét các xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL của thành phố cũng đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đó là, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đều; văn bản pháp luật phục vụ cho việc tuyên truyền, phổ biến đã được đầu tư, bổ sung, nhưng chưa thường xuyên; đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác PBGDPL còn mỏng và hầu hết là kiêm nhiệm, chưa toàn tâm, toàn ý đầu tư thời gian và trí tuệ cho công tác PBGDPL...

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Trí cùng các thành viên đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả thành phố đạt được. Đồng thời đề nghị Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố làm rõ nhiều nội dung quan trọng, như: Nêu rõ những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; đánh giá cụ thể hơn về công tác tuyên truyền, PBGDPL trong nhà trường và đối tượng đặc thù… Nhất là, phải phát huy hơn nữa vai trò của mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Ông Ngô Hồng Khang, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố tiếp thu ý kiến đóng góp

Ông Ngô Hồng Khang, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố đã tiếp thu những ý kiến đóng góp, đồng thời đề nghị các thành viên bổ sung hoàn thiện báo cáo trình Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Ông Ngô Hồng Khang cũng nhấn mạnh: Bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, thời gian tới, hội đồng thành phố cũng sẽ tăng cường củng cố đội ngũ hòa giải viên; tăng cường kinh phí tuyên truyền, PBGDPL cho cơ sở... và tập trung nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên, nhất là các hội, các đoàn thể.

                                                                                                          Nguồn: Báo Bình Phước