image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 236

        Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và Nhân dân trong việc thi hành Luật; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

        Ngày 12/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND phân công nhiệm vụ cụ của từng đơn vị dịa phương. Trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị, địa phương làm căn cứ xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương mình có hiệu quả.

Xem toàn văn Kế hoạch số 191/KH-UBND tại đây.