image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Phổ biến về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”
Lượt xem: 225
Ngày 11/7/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã ban hành công văn số 2346/CV-BCĐ về tuyên truyền “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023.

Theo Công văn, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai bài viết tuyên truyền về "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" do Công an tỉnh xây dựng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị mình để mọi người nắm được mục đích, vai trò, ý nghĩa của ngày hội, từ đó thấy được vai trò trách nhiệm của mình đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị và địa phương nơi mình sinh sống.

Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, các cơ quan, ngành dọc cấp huyện, xã căn cứ vào nội dung bài tuyên truyền về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" do Công an tỉnh soạn thảo thực hiện viết bài trên các trang báo điện tử, báo giấy, biên tập các chương trình phát thanh, truyền hình để truyền truyền rộng rãi đến quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết và hưởng ứng tham gia.

Phối hợp Công an tỉnh và căn cứ vào nội dung bài tuyên truyền về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" do Công an tỉnh soạn thảo, xây dựng, biên tập chương trình, đưa tin, viết báo và cụ thể hóa bằng các phóng sự, phim tài liệu để tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình Bình Phước và trình chiếu tại ngày hội điểm (xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng). Công an tỉnh cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho Đài Phát thanh-Truyền hình và Báo Bình Phước để phục vụ cho công tác soạn thảo, biên tập chương trình, đưa tin, viết báo, xây dựng các phóng sự, phim tài liệu tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tổ chức tuyên truyền “Ngày hội toàn hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từ ngày 14/7/2023 đến hết ngày 19/8 2023.

Cũng theo Công văn này, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tinh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, đạt hiệu quả cao.

Tải về: Công văn số 2346/CV-BCĐ

 

Nguyễn Xuân