image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online 17
  • Trong ngày 533
  • Tuần trước 8 200
  • Tổng truy cập 1465991
SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2023
Lượt xem: 40

Chiều ngày 08/11/2023, tại Hội trường A - Sở Tư pháp đã diễn ra Hội nghị triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 theo nội dung Công văn số 1954/UBND-NC ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; Kế hoạch số 55/KH-STP ngày 23/6/2023 của Sở Tư pháp về triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại Sở Tư pháp.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Tiến Hiếu - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở và toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

anh tin bai

Quang cảnh tại Hội nghị

Tại Hội nghị các công chức, viên chức và người lao động của Sở đã được nghe các đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh phổ biến Mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 9/11 – Ngày pháp luật – Ngày tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Thanh tra Sở triển khai một số thông tin về An toàn giao thông.

anh tin bai

Đ/c Ngô Quốc Huy – Trưởng phòng Pháp chế triển khai tại Hội nghị

anh tin bai

 Đ/c Lê Tiến Hiếu – Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Hiếu - Giám đốc Sở đã làm rõ thêm mục đích, ý nghĩa, nội dung của Ngày Pháp luật được tổ chức để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; là cơ hội để tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng thông qua những cách thức khác nhau. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội; từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp; đồng thời đồng chí đánh giá chung về tình hình công tác của Sở trong thời gian vừa qua, quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong thời gian tới./.

                                                                                                                                                                                                                                                Kim Thanh