image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online 18
  • Trong ngày 585
  • Tuần trước 8 252
  • Tổng truy cập 1466043
Bình Phước tổ chức đánh giá, xét công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện”
Lượt xem: 139
Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phần đổi mới cách làm việc của chính quyền từ “mệnh lệnh hành chính” sang “phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục”, xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

    

Từ năm 2018, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 2169/UBND-NC ngày 31/7/2018 về nâng cao chất lượng hoạt động công vụ với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân Trong đó, thực hiện hiệu quả mô hình “Nụ cười công sở” với phương châm “Biết chào - biết cười - biết lắng nghe - biết hướng dẫn - biết cám ơn - biết xin lỗi”. Bên cạnh đó, khuyến khích các cơ quan, đơn vị triển khai thêm các mô mình chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân, điển hình như các mô hình: Chính quyền tiếp xúc, đối thoại với người dân theo phương châm “Nghe dân nói - nói dân hiểu - làm dân tin” để nhân dân tham gia góp ý xây dựng chính quyền; gửi thư chúc mừng/thư chia buồn trong giải quyết thủ tục hành chính thiết lập và tận dụng những tính năng hữu ích của mạng xã hội vào công tác quản lý hành chính nhà nước; xây dựng video clip về tuyên truyền về cải cách hành chính, hướng dẫn về thủ tục hành chính …

Để có cơ sở đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện”. Ngày 14/9/2023, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1493/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí và thang điểm xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Bộ tiêu chí gồm 05 tiêu chí, 39 tiêu chí thành phần, cụ thể: Tiêu chí đánh giá về Công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền về “Chính quyền thân thiện”, gồm 14 tiêu chí thành phần; tiêu chí đánh giá về công tác cải cách hành chính, gồm 09 tiêu chí thành phần; tiêu chí đánh giá về thực hiện văn minh, văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, gồm 06 tiêu chí thành phần; tiêu chí đánh giá về ổ chức tiếp xúc, đối thoại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, gồm 05 tiêu chí thành phần; tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng của cán bộ, công chức, người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với chất lượng mô hình “chính quyền thân thiện” xã, phường, thị trấn, gồm 05 tiêu chí thành phần.

Với thang điểm là 100 điểm. Trong đó, điểm điều tra xã hội học đối tượng là cán bô, công chức và nhân dân đánh giá về độ hài lòng đối với chất lượng mô hình “chính quyền thân thiện” tại địa phương là 19,5 điểm.

Theo Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh về Bộ tiêu chí và thang điểm xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn tỉnh thì việc việc đánh giá, xét công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn tỉnh Bình Phước sẽ được thực hiện từ năm 2024./.

Vũ Thị Phưởng

TIN LIÊN QUAN
1 2 3