image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC KIỂM TRA VỀ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
Lượt xem: 217

         Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh về Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật trong áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023. Đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí Trần Thanh Long - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn, thành viên Đoàn kiểm tra gồm: Sở Tư pháp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Công an tỉnh. Theo đó, ngày 18/7/2023 Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại UBND huyện Bù Đốp.

anh tin bai

Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp Văn Công Danh thông tin nhanh về việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra, đánh giá việc ban hành các văn bản quy định chi tiết, văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; việc đảm bảo các điều kiện cho việc thi hành pháp luật; việc tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành pháp luật về áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

anh tin bai

Quang cảnh buổi kiểm tra

Qua kiểm tra cho thấy đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo, triển khai công tác thi hành pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính - biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đảm bảo đúng đối tượng và tuân thủ theo trình tự, thủ tục; việc tổ chức thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính được thực hiện cơ bản kịp thời, nghiêm túc …Tuy nhiên, việc thi hành pháp luật trong áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại các đơn vị, địa phương kiểm tra vẫn còn một số hạn chế như: công tác tập huấn nghiệp vụ chưa được quan tâm thực hiện; việc bố trí kinh phí, cơ sở vật chất còn chưa đảm bảo; việc thiết lập hồ sơ trong lĩnh vực áp dụng các biện pháp xử lý hành chính còn có tình trạng không thống nhất giữa các biểu mẫu, thể thức; công tác phối hợp giữa các cơ quan hiệu quả còn chưa cao…

anh tin bai

Đồng chí Trần Thanh Long - PGĐ Sở, Trưởng Đoàn Kiểm tra 

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra đã đề nghị các đơn vị, địa phương được kiểm tra cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020, Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường, thị trấn nghiêm túc, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Thảo Như

 

                     

 

 

        

TIN LIÊN QUAN
1 2 3