image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Bình Phước Kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC
Lượt xem: 193
Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-HĐPHLN ngày 08/5/2023 của Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý về việc kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Ngày 28/11/2023, Đoàn Kiểm tra đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC tại Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng.

anh tin bai

Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng làm việc tại Tòa án Nhân dân huyện Bù Đăng

Kết quả kiểm tra cho thấy năm 2023, Tòa án Nhân dân huyện Bù Đăng đã triển khai nghiêm túc việc niêm yết công khai bản thông tin về TGPL, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông về Trợ giúp pháp lý; hướng dẫn, giải thích quyền được TGPL cho đối tượng được TGPL. Tạo điều kiện cho trợ giúp viên pháp lý tiếp cận, sao chụp hồ sơ, tham gia các hoạt động tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, đương sự được TGPL… Tuy nhiên, số đối tượng được TGPL tại Tòa án Nhân dân huyện Bù Đăng còn thấp, chỉ có 5 đối tượng được trợ giúp.

anh tin bai

Niêm yết, công khai bản thông tin về TGPL tại điểm tiếp công dân của Tòa án Nhân dân huyện Bù Đăng

Tại buổi làm việc, các thành viên của Đoàn kiểm tra đã đề nghị Tòa án Nhân dân huyện Bù Đăng đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, truyền thông đến người dân về TGPL. Đặc biệt là quyền được TGPL miễn phí của đối tượng, tránh bỏ sót đối tượng thuộc diện được TGPL. Qua đó, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được TGPL, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phối hợp liên ngành về TGPL trong thời gian tới.

anh tin bai

Kiểm tra hồ sơ tại điểm tiếp công dân của Tòa án Nhân dân huyện Bù Đăng

Nguyễn Xuân – Phan Vân

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ...