image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Văn phòng Thừa phát lại Chơn Thành
Lượt xem: 198
Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-STP ngày 14/6/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp về Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực thừa phát lại đối với một số tổ chức và hoạt động của thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.

Sáng ngày 15/8/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Văn phòng Thừa phát lại Chơn Thành, tiếp làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Lê Quốc Ninh - Thừa Phát lại - Trưởng Văn phòng Thừa phát lại Chơn Thành và các Thư ký nghiệp vụ của Văn phòng.

anh tin bai

                                  (Văn phòng Thừa phát lại Chơn Thành)

Tại buổi kiểm tra Đoàn kiểm tra đã trao đổi mục đích, yêu cầu của buổi kiểm tra nhằm đánh giá tình hình tuân thủ pháp luậ trong việc thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại và các quy định pháp luật khác có liên quan để kịp thời hướng dẫn, giải đáp và đề ra các giải pháp tháo gỡ nhằm thực hiện thống nhất theo quy định pháp luật. Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế; đồng thời chấn chỉnh, xử lý đối với những vi phạm của tổ chức, cá nhân trong quá trình hành nghề Thừa phát lại (nếu có).

anh tin bai

                                                    (Quang cảnh Buổi kiểm tra)

Nội dung kiểm tra về việc chấp hành quy định về niêm yết và công khai các quy định; việc thực hiện quy định của pháp luật về đăng ký hoạt động; đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại.Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo thỏa thuận và quy định của pháp luật; việc thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất; lập, quản lý, sử dụng sổ và lưu trữ các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP; Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ và pháp luật có liên quan; Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, kế toán, thống kê và pháp luật có liên quan.

Qua kiểm tra Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị, cũng như quá trình thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Thừa phát lại Chơn Thành. Đồng thời, đề nghị Văn phòng cần phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế mà Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra.

Kết thúc đợt kiểm tra Đoàn Kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra cho Giám đốc Sở Tư pháp, UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định./.

                                                                                  Lê Thành

 

 

         

 

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ...