image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
Lượt xem: 243
Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
 

1. Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính:  Tải về Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính.docx

2. Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã:  Tải về Quyet dinh cong bo Thu tuc hanh chinh 2019.pdf

3. Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong các lĩnh vực công chứng, lý lịch tư pháp, khiếu nại tố cáo, hộ tịch, hòa giải cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã:  Tải về 1009-QD.signed.pdf

4. Danh mục thủ tục hành chính:  Tải về Danh muc Thu tuc hanh chinh chuan hoa 2019.pdf

A - THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CHI TIẾT BIỂU MẪU
LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Cấp bản sao từ sổ gốc Tải về Cấp bản sao từ sổ gốc.pdf

 

B - THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHI TIẾT BIỂU MẪU
I. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Tải về Dang ky tap su hanh nghe cong chung.pdf Tải về Đăng ký tập sự hành nghề công chứng.docx
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác.pdf
Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Tải về Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.pdf
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Tải về Dang ky tap su hanh nghe cong chung khac tinh.pdf Tải về Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh,.docx
Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Tải về Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng.pdf
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Tải về Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng.pdf
Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Tải về Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng.pdf Tải về Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng.docx
Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) Tải về Từ chối hướng dẫn tập sự.pdf
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự  Tải về Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự.pdf
Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Tải về Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên.pdf Tải về Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng.docx
Bổ nhiệm công chứng viên Tải về Bổ nhiệm công chứng viên.pdf Tải về Bổ nhiệm công chứng viên.docx
Bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp miễn đào tạo nghề công chứng) Tải về Bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp miễn đào tạo nghề công chứng).pdf Tải về Bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp miễn đào tạo nghề công chứng).docx
Bổ nhiệm lại công chứng viên Tải về Bổ nhiệm lại công chứng viên.pdf Tải về Bổ nhiệm lại công chứng viên.docx
Miễn nhiệm công chứng viên Tải về Miễn nhiệm công chứng viên.pdf Tải về Miễn nhiệm công chứng viên.docx
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Tải về Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên.pdf Tải về Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên.docx
Cấp lại Thẻ công chứng viên Tải về Cấp lại Thẻ công chứng viên.pdf Tải về Cấp lại Thẻ công chứng viên.docx
Xóa đăng ký hành nghề công chứng Tải về Xóa đăng ký hành nghề công chứng.pdf
Thành lập Văn phòng công chứng Tải về Thành lập Văn phòng công chứng.pdf Tải về Thành lập Văn phòng công chứng.docx
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Tải về Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng.pdf Tải về Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng.docx
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Tải về Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng.pdf Tải về Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng.docx
Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) Tải về Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt).pdf
Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Tải về Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng.pdf
Hợp nhất Văn phòng công chứng Tải về Hợp nhất Văn phòng công chứng.pdf
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Tải về Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất.pdf Tải về Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất.docx
Sáp nhập Văn phòng công chứng Tải về Sáp nhập Văn phòng công chứng.pdf
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Tải về Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập.pdf Tải về Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập.docx
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Tải về Chuyển nhượng Văn phòng công chứng.pdf
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Tải về Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng.pdf Tải về Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng.docx
Công chứng bản dịch Tải về 1. Cong chung ban dich.pdf
Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn Tải về 2. Cong chung hop dong, giao dich soan thao san.pdf
Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng Tải về 3. CC HD do CCV soan theo de nghi cua nguoi YC CC.pdf
Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Tải về 4. Cong chung viec sua doi HD, giao dich.pdf
Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản Tải về 5. CC hop dong the chap BDS.pdf
Công chứng di chúc Tải về 6. CC di chuc.pdf

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản Tải về 7. CC VB thoa thuan phan chia di san.pdf
Công chứng văn bản khai nhận di sản Tải về 8. CC vb khai nhan di san.pdf
Công chứng văn bản từ chối nhận di sản Tải về 9. CC vb tu choi nhan di san.pdf

Công chứng hợp đồng ủy quyền Tải về 10. CC HD uy quyen.pdf
Nhận lưu giữ di chúc Tải về 11. Nhan luu giu di chuc.pdf
Cấp bản sao văn bản công chứng Tải về 12. Cap ban sao VB CC.pdf

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản Tải về 13. Chunug thuc ban sao tu ban chinh giay to, VB.pdf
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Tải về 14. Chung thuc chu ky.pdf
II. LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thủ tục Cấp Thẻ Đấu giá viên Tải về Thủ tục Cấp Thẻ Đấu giá viên.pdf Tải về Thủ tục Cấp Thẻ Đấu giá viên.docx
Thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên Tải về Thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên.pdf
Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên Tải về Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên.pdf Tải về Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên.docx
Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Tải về Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.pdf Tải về Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.docx
Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp Tải về Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản.pdf Tải về Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản.docx
Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác Tải về Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản,.pdf Tải về Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản,.docx
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Tải về Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.pdf Tải về Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.docx
Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Tải về Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.pdf Tải về Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.docx
Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Tải về Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản.pdf Tải về Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản.docx
Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Tải về Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.pdf
Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Tải về Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.pdf
Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Tải về Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản.pdf Tải về Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản.docx
Thông báo nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản Tải về Thông báo nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản.pdf Tải về Thông báo nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản.docx
Thông báo chấm dứt tập sự hành nghề đấu giá tài sản Tải về Thông báo chấm dứt tập sự hành nghề đấu giá tài sản.pdf Tải về Thông báo chấm dứt tập sự hành nghề đấu giá tài sản.docx
Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản Tải về Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản,.pdf
Thực hiện việc đấu giá tài sản Tải về Thực hiện việc đấu giá tài sản.pdf
III. LĨNH VỰC LUẬT SƯ
Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (sửa đổi) Tải về Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (sửa đổi).pdf Tải về Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (sửa đổi).docx
Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư (sửa đổi) Tải về Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư (sửa đổi).pdf Tải về Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư (sửa đổi).docx
Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Tải về Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.pdf Tải về Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.docx
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Tải về Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.pdf Tải về Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.docx
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tải về Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.pdf Tải về Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.docx
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh Tải về Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh.pdf Tải về Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh.docx
Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Tải về Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư.pdf
Đăng ký văn phòng giao dịch của Văn phòng luật sư, Công ty luật Tải về Đăng ký văn phòng giao dịch của Văn phòng luật sư, Công ty luật.pdf
Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh Tải về Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh.pdf
Chuyển đổi Văn phòng luật sư thành Công ty luật Tải về Chuyển đổi Văn phòng luật sư thành Công ty luật.pdf
Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập Tải về Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động.pdf
Hợp nhất công ty luật Tải về Hợp nhất công ty luật.pdf
Sáp nhập công ty luật Tải về Sáp nhập công ty luật.pdf
Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư, công ty luật Tải về Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư, công ty luật.pdf
Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Tải về Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân.pdf Tải về Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân.docx
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Tải về Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân.pdf
Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Tải về Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài.pdf Tải về Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài.docx
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Tải về Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài.pdf
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Tải về Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài.pdf
Đăng ký hoạt động của công ty luật nước ngoài sau khi hợp nhất Tải về Đăng ký hoạt động của công ty luật nước ngoài sau khi hợp nhất.pdf Tải về Đăng ký hoạt động của công ty luật nước ngoài sau khi hợp nhất.docx
Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Tải về Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.pdf Tải về Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.docx
Đăng ký hoạt động của công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn đầu tư nước ngoài sau khi chuyển đổi từ chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài Tải về Đăng ký hoạt động của công ty luật trách nhiệm hữu hạn vốn đầu tư nước ngoài.pdf
Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam sau khi chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài Tải về Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam sau khi chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài.pdf
Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư Tải về Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, HĐKT.pdf
Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư Tải về Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư.pdf
IV. LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Tải về Đăng ký hành nghề quản lý,thanh lý tài sản với tư cách cá nhân.pdf Tải về Đăng ký hành nghề quản lý,thanh lý tài sản với tư cách cá nhân.docx
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Tải về Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý,thanh lý tài sản.pdf Tải về Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý,thanh lý tài sản.docx
Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
Tải về Chấm dứt hành nghề quản lý,thanh lý tài sản với tư cách cá nhân.pdf
Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Tải về Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý,thanh lý tài sản.pdf
Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Tải về Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý,thanh lý.pdf
Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên Tải về Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên.pdf
Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Tải về Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý,thanh lý tài sản.pdf
Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Tải về Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý,thanh lý tài sản.pdf
Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên Tải về Tạm đình chỉ hành nghề quản lý,thanh lý tài sản đối với Quản tài viên.pdf
Gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản Tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Tải về Gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản Tài viên, doanh nghiệp quản lý,thanh lý.pdf
Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản Tài viên Tải về Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý,thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản Tài viên.pdf
Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Tải về Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lýts.pdf
V. LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI
Đăng ký làm hoà giải viên thương mại vụ việc Tải về Đăng ký làm hoà giải viên thương mại vụ việc.pdf Tải về Đăng ký làm hoà giải viên thương mại vụ việc.docx
Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp Tải về Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp.pdf
Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại Tải về Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại.pdf Tải về Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại.docx
Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại  Tải về Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại.pdf
Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Tải về Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, tp.pdf
Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Tải về Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại.pdf Tải về Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại.docx
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Tải về Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại,chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại.pdf
Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại  Tải về Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại.pdf Tải về Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại.docx
Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Tải về Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam.pdf Tải về Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam.docx
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Tải về Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam.pdf Tải về Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam.docx
Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Tải về Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài.pdf
Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Tải về Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ từ tỉnh, thành phố trực thuộc.pdf
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Tải về Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam.pdf Tải về Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam.docx
VI. LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tải về Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật.pdf Tải về Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật.docx
Đăng ký hoạt động Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật Tải về Đăng ký hoạt động Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật.pdf Tải về Đăng ký hoạt động Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật.docx
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật Tải về Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật.pdf Tải về Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật.docx
Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản Tải về Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản.pdf Tải về Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản.docx
Chấm dứt hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động Tải về Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức.pdf
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật Tải về Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật.pdf Tải về Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật.docx
Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Tải về Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật.pdf
Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Tải về Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật.pdf
Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Tải về Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật.pdf
VII.LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Tải về Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài.pdf Tải về Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài.docx
Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Tải về Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài.pdf Tải về Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài.docx
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Tải về Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài.pdf Tải về Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài.docx
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Tải về Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài.pdf
Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Tải về Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài.pdf
Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài Tải về Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh,Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài.pdf Tải về Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài.docx
Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Tải về Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại VN.pdf Tải về Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại VN.docx
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Tải về Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.pdf Tải về Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.docx
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Tải về Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.pdf
Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Tải về Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.pdf Tải về Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.docx
Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải về Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài.pdf Tải về Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài.docx
Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Tải về Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh.pdf Tải về Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh.docx
Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Tải về Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố.pdf Tải về Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố.docx
Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Tải về Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực.pdf Tải về Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố.docx
Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài  Tải về Thông báo về việc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài.pdf
Tải về Thông báo về việc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài.docx
Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài  Tải về Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài.pdf Tải về Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài.docx
Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài  Tải về Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài.pdf
Thủ tục Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên  Tải về Thủ tục Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên.pdf Tải về Thủ tục Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên.docx
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Tải về Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài.pdf Tải về Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài.docx
VIII. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
Thành lập Văn phòng giám định tư pháp Tải về Thành lập Văn phòng giám định tư pháp.pdf
Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp Tải về Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp.pdf
IX. LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI
Thành lập văn phòng Thừa phát lại Tải về Thành lập văn phòng Thừa phát lại.pdf Tải về Thành lập văn phòng Thừa phát lại.docx
Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Tải về Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.pdf Tải về Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.docx
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Tải về Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng TPL.pdf Tải về Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng TPL.docx
Bổ nhiệm Thừa phát lại Tải về Bổ nhiệm Thừa phát lại.pdf Tải về Bổ nhiệm Thừa phát lại.docx
Đề nghị cấp thẻ thừa phát lại Tải về Đề nghị cấp thẻ thừa phát lại.pdf Tải về Đề nghị cấp thẻ thừa phát lại.docx
X. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM (THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI)
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Tải về Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.pdf Tải về Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.docx
Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Tải về Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.pdf Tải về Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.docx
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Tải về Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận.pdf Tải về Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận.docx
Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu Tải về Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu.pdf
Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Tải về Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký.pdf Tải về Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký.docx
Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký  Tải về Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan.pdf Tải về Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan.docx
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Tải về Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.pdf Tải về Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.docx
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Tải về Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở.pdf Tải về Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở.docx
Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Tải về Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.pdf Tải về Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.docx
XI. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI 
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Tải về Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài,,.pdf Tải về Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài,,.doc
Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Tải về Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi,,.pdf Tải về Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi,,.doc
 XII. LĨNH VỰC HỘ TỊCH 
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Tải về Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch,.pdf Tải về Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch,.docx
XIII. LĨNH VỰC QUỐC TỊCH
Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Tải về Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước,.pdf Tải về Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước,.docx
Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Tải về Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam,.pdf Tải về Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam,.docx
Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Tải về Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước,.pdf Tải về Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước,.docx
Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Tải về Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước,.pdf Tải về Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước,.docx
Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Tải về Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam,.pdf Tải về Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam,.docx
Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài Tải về Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài,.pdf Tải về Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài,.docx
XIV. LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Tải về 15. Cap phieu LLTP cho cong dan VN, NN.pdf Tải về 15. Cap phieu LLTP cho cong dan VN, NN.docx
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) Tải về 16. Cap phieu LLTP cho CQ, TCCT.pdf Tải về 16. Cap phieu LLTP cho CQ, TCCT.docx
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Tải về 17. Cap phieu LLTP cho CQTT.pdf Tải về 17. Cap phieu LLTP cho CQTT.docx
Thủ tục liên thông: cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp Tải về 181 TT Cap CC hanh nghe kham chua benh LLTP.pdf

Tải về 182 TT Cap CC hanh nghe duoc LLTP.pdf
Tải về 181 TT Cap CC hanh nghe kham chua benh LLTP.docx

Tải về 182 TT Cap CC hanh nghe duoc LLTP.docx
XV. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường Tải về Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường.pdf
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Tải về Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.pdf Tải về Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.doc
Thủ tục phục hồi danh dự Tải về Thủ tục phục hồi danh dự.pdf Tải về Thủ tục phục hồi danh dự.doc
XVI. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Tải về Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh.pdf
Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh Tải về Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh.pdf
XVII. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Tải về Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư.pdf
Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Tải về Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật.pdf
Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Tải về Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.pdf Tải về Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.doc
Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý Tải về Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý.pdf
Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý Tải về Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý.pdf Tải về Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý.doc
Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Tải về Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý.pdf Tải về Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý.doc
Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Tải về Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.pdf Tải về Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.doc
Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Tải về Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.pdf Tải về Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.doc
Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Tải về Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý,.pdf Tải về Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý,.doc
Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Tải về Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý,.pdf Tải về Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý,.doc
Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Tải về Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý,.pdf Tải về Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý,.doc
Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Tải về Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý,.pdf Tải về Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý,.doc
XVIII. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 
Giải quyết khiếu nại lần đầu Tải về Giải quyết khiếu nại lần đầu.pdf Tải về Giải quyết khiếu nại lần đầu.doc
Giải quyết khiếu nại lần hai Tải về Giải quyết khiếu nại lần hai.pdf Tải về Giải quyết khiếu nại lần hai.doc
Giải quyết tố cáo Tải về 19. Giai quyet to cao.pdf
C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN
 
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHI TIẾT BIỂU MẪU
I. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Tải về Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam.pdf
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Tải về Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản,.pdf
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Tải về Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.pdf
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Tải về Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật.pdf
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Tải về Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản,.pdf
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Tải về Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản.pdf
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Tải về Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.pdf
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Tải về Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.pdf
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Tải về Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch.pdf
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tải về Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.pdf
II. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM (THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI)
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Tải về Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất,,.pdf Tải về Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất,,.docx
Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Tải về Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.pdf Tải về Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.docx
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Tải về Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận QSH.pdf Tải về Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận QSH.docx
Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu Tải về Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu.pdf
Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Tải về Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký,.pdf Tải về Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký,.docx
Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký  Tải về Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan,.pdf Tải về Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan,.docx
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Tải về Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.pdf Tải về Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.docx
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Tải về Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở,.pdf Tải về Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở,.docx
Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Tải về Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất,.pdf Tải về Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất,.docx
III. LĨNH VỰC HỘ TỊCH 
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tải về Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.pdf Tải về Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.docx
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Tải về Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.pdf Tải về Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.docx
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Tải về Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài.pdf Tải về Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài.docx
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tải về Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.pdf Tải về Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.docx
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tải về Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.pdf Tải về Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.docx
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Tải về Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài.pdf Tải về Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài.docx
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Tải về Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài.pdf Tải về Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài.docx
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Tải về Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.pdf Tải về Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.docx
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tải về Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.pdf Tải về Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.docx
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Tải về Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền.pdf Tải về Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền.docx
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Tải về Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền.pdf Tải về Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền.docx
Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Tải về Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài.pdf Tải về Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài.docx
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tải về Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.pdf Tải về Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.docx
Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Tải về Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài.pdf Tải về Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài.docx
Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Tải về Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài.pdf Tải về Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài.docx
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Tải về Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch.pdf Tải về Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch.docx
IV. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Tải về Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.pdf Tải về Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.doc
Thủ tục phục hồi danh dự Tải về Thủ tục phục hồi danh dự,.pdf Tải về Thủ tục phục hồi danh dự,.doc
V. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện Tải về Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện.pdf
Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện Tải về Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện.pdf
Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Tải về Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện.pdf
D. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHI TIẾT BIỂU MẪU
I. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC 
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Tải về Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp.pdf
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Tải về Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản.pdf
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Tải về Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.pdf
Thủ tục chứng thực di chúc Tải về Thủ tục chứng thực di chúc.pdf
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Tải về Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.pdf
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Tải về Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.pdf
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Tải về Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.pdf
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Tải về Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch,.pdf
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Tải về Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch.pdf
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tải về Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực,.pdf
II.LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Thủ tục đăng ký khai sinh Tải về Thủ tục đăng ký khai sinh.pdf Tải về Thủ tục đăng ký khai sinh.docx
Thủ tục đăng ký kết hôn Tải về Thủ tục đăng ký kết hôn.pdf Tải về Thủ tục đăng ký kết hôn.docx
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Tải về Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con.pdf Tải về Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con.docx
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Tải về Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con.pdf Tải về Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con.docx
Thủ tục đăng ký khai tử Tải về Thủ tục đăng ký khai tử.pdf Tải về Thủ tục đăng ký khai tử.docx
Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Tải về Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động.pdf Tải về Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động.docx
Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Tải về Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động.pdf Tải về Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động.docx
Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Tải về Thủ tục đăng ký khai tử lưu động.pdf Tải về Thủ tục đăng ký khai tử lưu động.docx
Thủ tục đăng ký giám hộ Tải về Thủ tục đăng ký giám hộ.pdf Tải về Thủ tục đăng ký giám hộ.docx
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Tải về Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ.pdf Tải về Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ.docx
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Tải về Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch.pdf Tải về Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch.docx
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Tải về Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.pdf Tải về Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.docx
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Tải về Thủ tục đăng ký lại khai sinh.pdf Tải về Thủ tục đăng ký lại khai sinh.docx
Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tải về Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.pdf Tải về Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.docx
Thủ tục đăng ký lại kết hôn Tải về Thủ tục đăng ký lại kết hôn.pdf Tải về Thủ tục đăng ký lại kết hôn.docx
Thủ tục đăng ký lại khai tử Tải về Thủ tục đăng ký lại khai tử.pdf Tải về Thủ tục đăng ký lại khai tử.docx
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Tải về Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch.pdf
Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Tải về Xa_1. LTTTHC khai sinh, thuong tru, BHYT.pdf
Tải về Xa_1. LTTTHC khai sinh, thuong tru, BHYT.docx
Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Tải về Xa_2. LTTTHC khai sinh, BHYT.pdf Tải về Xa_2. LTTTHC khai sinh, BHYT.docx
III. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI 
Đăng ký nuôi con nuôi trong nước Tải về Đăng ký nuôi con nuôi trong nước.pdf Tải về Đăng ký nuôi con nuôi trong nước.doc
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Tải về Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước,.pdf Tải về Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước,.doc
IV. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Tải về Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.pdf
V. LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ
Công nhận hòa giải viên Tải về Xa_3. Cong nhan HGV.pdf
Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Tải về Xa_4. Cong nhan to truong to hoa giai.pdf
Thôi làm hòa giải viên Tải về Xa_5. Thoi lam HGV.pdf
Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Tải về Xa_6. Thanh toan thu lao cho HGV.pdf
VI. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Tải về Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật.pdf
Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Tải về Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.pdf