image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online 21
  • Trong ngày 455
  • Tuần trước 8 122
  • Tổng truy cập 1465913
Bình Phước Phát động cuộc thi tìm hiểu Luật hanh niên, CCHC và sáng kiến năm 2023
Lượt xem: 76
Thực hiện Kế hoạch số 269/ -UBND ngày 24/8/2023 của tỉnh về  việc tổ chức uộc thi “ Tìm hiểu Luật hanh niên, cải cách hành chính và sáng  kiến cải cách hành chính”. Ngày 26/9/2023, Ban tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểu Luật hanh niên, cải cách hành chính và sáng  kiến cải cách hành chính”  trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Gọi tắt là Cuộc thi) đã ban hành Văn bản số 1970/BTC về việc phát động cuộc thi tìm hiểu Luật hanh niên, CCHC và sáng kiến năm 2023.

Theo đó, để cuộc thi được triển khai rộng rãi, thu hút đông đảo

cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên tham gia Cuộc thi. Để cuộc thi đạt kết quả tốt, Ban   tổ chức Cuộc thi đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đơn vị sự nghiệp  thuộc tỉnh; cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; các huyện,  thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, ph biến sâu rộng Kế hoạch số269/KH-UBND ngày  24/8/2023 của tỉnh về việc tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểu Luật hanh niên,  cải cách hành chính và sáng kiến cải cách hành chính” tại cơ quan, đơn vị, địa  phương bằng hình thức phù hợp; đăng tải Kế hoạch 269/KH-UBND và các văn  bản về uộc thi sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành trên cổng, trang thông  tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc các hình thức hợp pháp khác có  tính tuyên truyền rộng rãi. 

2. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên tham gia  phần thi trắc nghiệm và thi viết sáng kiến . hấn đấu 100% cán bộ, công  chức, viên chức, đoàn viên thanh niên trong cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia  phần thi trắc nghiệm. 

3. Tổ chức thẩm định, sơ loại và chọn lọc bài dự thi viết sáng kiến CCHC  đáp ứng yêu cầu hể lệ cuộc thi và gửi bài dự thi về Ban tổ chức đảm bảo thời  gian quy định. 

4. Dự kiến thời gian, hình thức thi: 

- Phần thi trắc nghiệm: thi trực tuyến trên phần mềm, dự kiến thi vào cuối tháng 10/2023 đến đầu tháng 11/2023 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau). 

- Phần thi viết sáng kiến : các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn  01 bài dự thi đạt yêu cầu gửi về Sở Nội vụ trước 17h30 ngày 15/11/2023 qua địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước, Đường 6/1, KP. Phú ân, Tân Phú, Đồng  Xoài, tỉnh Bình Phước ( điện thoại liên hệ: 0983.135.486).

Nội dung Kế hoạch 296/KH-UBND: Tải về

 

NX