image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Cung cấp 5 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động khó khăn do Covid-19 trong lĩnh vực BHXH, BHTN
Lượt xem: 259
Cung cấp 5 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động khó khăn do Covid-19 trong lĩnh vực BHXH, BHTN

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng, hoàn thiện và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Địa chỉ: www.ncovi.dichvucong.gov.vn).

 

 

1.jpg

 

Trên địa bàn tỉnh Bến Tre, UBND tỉnh vừa có Công văn số 4657/UBND-KGVX ngày 8/8/2021 về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia; UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện, giải quyết trực tuyến các thủ tục hành chính nêu trên để tạo thuận lợi tối đa cho 2 người dân và doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, 5 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động khó khăn do Covid-19 trong lĩnh vực BHXH, BHTN, bao gồm:

1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Hỗ trợ người lao động ngừng việc.

3. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

4. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

5. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Infographic

2.png