image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online 18
  • Trong ngày 589
  • Tuần trước 8 256
  • Tổng truy cập 1466047
Năm 2023, ngành tư pháp phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 514 ngàn lượt người
Lượt xem: 30
Chiều nay 4-1, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành tư pháp năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
 Năm 2023, ngành tư pháp đã chủ động, tích cực tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được ban hành là 115, tăng 82,5% so với cùng kỳ. Công tác thẩm định, góp ý cho các văn bản luôn được ngành chú trọng, nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết ngành tư pháp năm 2023

Năm qua, ngành đã thực hiện 5.154 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp cho gần 514 ngàn lượt người; tổ chức 68 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút trên 27.500 lượt người dự thi. Toàn tỉnh hiện có 843 tổ hòa giải với 5.259 hòa giải viên. Trong năm các tổ hòa giải đã tiếp nhận hòa giải 1.038 vụ việc, trong đó hòa giải thành 684 vụ việc.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 108/111 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm tỷ lệ 97%. Ngành đã tăng cường quản lý nhà nước các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật cũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đã tiếp nhận và thụ lý 350 vụ việc, trong đó đã hoàn thành 231 vụ việc...

Giám đốc Sở Tư pháp Lê Tiến Hiếu triển khai nhiệm vụ công tác ngành tư pháp năm 2024

Hội nghị cũng đã được nghe nhiều tham luận, thảo luận về thực trạng và những giải pháp về công tác: Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quản lý đăng ký tư pháp hộ tịch; hoàn thiện thể chế trong tình hình mới…

Trong năm 2024, ngành tư pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng và các Bộ Luật, Luật mới ban hành. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các hình thức về phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý. Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước về giám định tư pháp, công chứng, luật sư, đấu giá tài sản; tiếp tục thực hiện “số hóa cơ sở dữ liệu của tỉnh” về các nhiệm vụ, lĩnh vực của ngành; tập trung bổ sung nguồn lực để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cho công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch, đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế…

Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “Ngành tư pháp Bình Phước đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được khen thưởng tại hội nghị

Dịp này, Sở Tư pháp tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “Ngành tư pháp Bình Phước đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” do ngành phát động trong năm 2023.

 

Nguồn:https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/152655/binh-phuoc-nam-2023-nganh-tu-phap-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-gan-514-ngan-luot-nguoi