image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 341

Xem chi tiết báo cáo tại đây:

Tải về: Nội dung báo cáo

 

Tải vềBảng tổng hợp Danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

 

Tải về

Phụ lục I. Bảng tổng hợp thông tin, số liệu các chỉ tiêu, nội dung xác định theo tỷ lệ % của 111 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

Tải về:  Phụ lục II. Bảng tổng hợp thông tin, số liệu các chỉ tiêu, nội dung xác định theo điểm số của 111 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

Tải vềPhụ lục III. Bảng tổng hợp thông tin, số liệu về mức độ đạt điểm số, mức độ đạt chỉ tiêu đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của 111 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.