image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Chơn Thành đẩy mạnh công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Lượt xem: 52
Công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh Đảng, Nhà nước chủ trương xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, bảo đảm nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu cao nhất là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Thời gian qua, công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) trên địa bàn thị xã Chơn Thành luôn được Thị ủy, UBND thị xã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện một cách hiệu quả.
anh tin bai

         Xác định việc chỉ đạo triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có tác động trực tiếp đến hoạt động của chính quyền các cấp, nhất là cấp xã. Ngày 23/12/2022, UBND thị xã Chơn Thành đã ban hànhKế hoạch số 207/KH-UBND về phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn thị xã Chơn Thành để chỉ đạo, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng các nội dung quy định.

Đồng thời, UBND thị xã đã giao Phòng Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thị xã thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện. Thông qua công tác kiểm tra đã thu thập thông tin, nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các địa phương; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu quả, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ này tại địa phương.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND thị xã, phòng Tư pháp bố trí 01 công chức phụ trách nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND các xã, phường đã bố trí 01 công chức Tư pháp – Hộ tịch theo dõi, tổng hợp công tác này. Bên cạnh đó, việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL luôn được thị xã quan tâm, chú trọng. Trong năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Sở Tư pháp về tổ chức tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, UBND thị xã Chơn Thành đã cử 21 cán bộ, công chức tham gia tập thuấn theo đúng kế hoạch. 

Tổ chức Hội nghị chỉ đạo điểm xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Minh Lập với sự tham gia của hơn 200 đối tượng là lãnh đạo và các cán bộ, công chức phụ trách các tiêu chí xây dựng cấp xã chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở của 03 xã Minh Lập, Minh Thắng và Quang Minh nhằm hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn của những đơn vị làm điểm chỉ đạo trong công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xã nông thôn mới nâng cao; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã Chơn Thành.

anh tin bai

Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật tổ chức họp đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã, phường trên địa bàn thị xã Chơn Thành năm 2023

Nhìn chung, công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 đã được các cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã thực hiện kịp thời, hiệu quả, đúng kế hoạch đã đề ra ngay từ đầu năm. Công tác tuyên truyền phổ biến, tập huấn được thực hiện nghiêm túc, các văn bản triển khai thực hiện đầy đủ; nội dung đã chú trọng tập trung vào chiều sâu; bám sát nhiệm vụ đề ra trong năm.

Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thị xã đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội dung phù hợp, sát thực tế, xây dựng và mở rộng các mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải, trong đó tập trung chỉ đạo sát sao tại đơn vị phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Với việc triển khai kịp thời, nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong năm 2023, thị xã có 9/9 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt tỷ lệ 100%.

anh tin bai

Báo cáo viên pháp luật thị xã triển khai các nội dung tại Hội nghị chỉ đạo điểm xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở xã Minh Lập cho các cán bộ, công chức 

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới thị xã Chơn Thành sẽ tiếp tục phấn đấu duy trì, giữ vững tỷ lệ 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn thị xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vào năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả, nghiêm túc, thực chất, đầy đủ các nội dung đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã; qua đó đảm bảo đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới góp phần vào quá trình thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã./.

 Quốc Huy