image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Thay đổi 01 biểu mẫu về BHXH tại Quyết định 595/QĐ-BHXH từ 18/8/2020
Lượt xem: 318
BHXH Việt Nam vừa có Quyết định 1040/QĐ-BHXH ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu D02-LT).

Thay đổi 01 biểu mẫu về BHXH tại Quyết định 595/QĐ-BHXH từ 18/8/2020

Cụ thể, ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu D02-LT, đính kèm).

Người sử dụng lao động có trách nhiệm phải khai trình lao động theo quy định của pháp luật về lao động tại Bộ luật lao động theo Mẫu D02-LT.

Mẫu D02-LT thay thế mẫu D02-TS (Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Quyết định 1040/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 18/8/2020.

TIN LIÊN QUAN
1 2