image banner
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online 11
  • Trong ngày 417
  • Tuần trước 8 084
  • Tổng truy cập 1465875
Gỡ khó xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Lượt xem: 20
Việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh Đảng, Nhà nước chủ trương xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, bảo đảm nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu cao nhất là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng.
Kiểm tra, giám sát từ cơ sở

Hằng năm, công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL trên địa bàn tỉnh được Sở Tư pháp phối hợp các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc. Qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 7 xã phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM); 6 xã phấn đấu đạt NTM nâng cao. Từ ngày 31-10 đến 24-11, Đoàn kiểm tra số 218 của Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL trong năm 2023 theo Quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09 của Bộ Tư pháp; việc tổ chức công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL; việc tổ chức đánh giá, xem xét, quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL; bố trí kinh phí cho thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL…

Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh phát tờ tuyên truyền xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Lộc Ninh

Ngoài thành lập đoàn kiểm tra, Sở Tư pháp còn cử cán bộ phối hợp Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh tham gia thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá đạt chuẩn TCPL đối với các xã phấn đấu đạt NTM tiêu chuẩn, NTM nâng cao; cho ý kiến thẩm tra hồ sơ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM đối với cấp huyện. Kết quả đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 108/111 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL, chiếm 97%; 3/111 cấp xã chưa đạt chuẩn TCPL. Những địa phương chưa đạt chuẩn TCPL là do có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính vì vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ, chưa đạt đủ điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 4 Quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL. Từ năm 2023 đến nay, UBND cấp huyện đang tiến hành rà soát, kiểm tra, hướng dẫn cấp xã để hoàn thành chỉ tiêu, tiêu chí, hồ sơ theo đúng quy định, đảm bảo thời gian đánh giá, công nhận.

Ông Nguyễn Trọng TríPhó Giám đốc Sở Tư pháp và thành viên Đoàn kiểm tra số 218 của sở làm việc với UBND huyện Bù Đăng về công tác xây dựng xã đạt chuẩn TCPL năm 2023

Bà Phan Thị Thu Trang, Trưởng phòng Tư pháp huyện Bù Đốp cho biết: Việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL gắn với thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân. Qua công tác kiểm tra hằng năm tại Bù Đốp cho thấy, các xã, thị trấn đều ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng công chức tham mưu, theo dõi, phụ trách, thực hiện chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Về cơ bản tổ chức đánh giá, công nhận đảm bảo đúng thời hạn quy định.

Xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư pháp nói chung và góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Việc kiểm tra để đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao, tình hình thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp NGUYỄN TRỌNG TRÍ

 

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Qua công tác kiểm tra cấp xã đạt chuẩn TCPL tại các xã đang thực hiện bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM, NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh cho thấy vẫn còn những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Chị Đặng Thị Châu, công chức tư pháp - hộ tịch xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh cho biết: Xã đang nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM nâng cao. Là cán bộ phụ trách làm đầu mối công tác xây dựng xã đạt chuẩn TCPL nhưng tôi lại phải kiêm nhiệm khá nhiều việc nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng xã đạt chuẩn TCPL. Bên cạnh đó, theo quy định, yêu cầu tuyên truyền viên pháp luật phải có bằng đại học và kinh nghiệm công tác 2 năm trở lên. Điều này là trở ngại cho cơ sở vì người đáp ứng được yêu cầu này rất ít.

Đội ngũ cán bộ phụ trách làm đầu mối công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL còn mỏng so với yêu cầu đặt ra, lại kiêm nhiệm nhiều việc và thường xuyên được luân chuyển, điều động, bố trí công tác khác là những khó khăn trong công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của công tác này nên chưa chỉ đạo quyết liệt, chưa xác định việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL là nhiệm vụ thường xuyên, vẫn còn thực hiện hình thức để xét xã đạt NTM. Bên cạnh đó, công chức chuyên môn còn lúng túng trong việc theo dõi, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu TCPL được phân công; số liệu, thông tin giữa báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn và tài liệu đánh giá, minh chứng cho các chỉ tiêu, tiêu chí lưu trữ chưa thống nhất; một số chỉ tiêu, tiêu chí thiếu tài liệu kiểm chứng; một số địa phương chưa quan tâm bố trí nguồn lực, kinh phí riêng cho công tác này dẫn đến bị động trong triển khai nhiệm vụ…

Việc kiểm tra công tác chỉ đạo, ban hành các kế hoạch, lưu trữ hồ sơ tại cấp cơ sở nhằm đảm bảo các địa phương thực hiện nghiêm túc, minh bạch công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL

“Trước những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở liên quan đến công tác lưu trữ hồ sơ thực hiện các tiêu chí, đoàn kiểm tra đã hướng dẫn cụ thể để các địa phương khắc phục” - ông Ngô Quốc Huy, Trưởng phòng Tư pháp, Sở Tư pháp cho biết. Còn đối với khó khăn về việc bố trí kinh phí, Sở Tư pháp đã có văn bản đề nghị Sở Tài chính phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn việc bố trí, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL để UBND cấp huyện có cơ sở phân bổ kinh phí triển khai thực hiện.

Để đạt chuẩn TCPL và giữ vững tiêu chí này, các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt, đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, chú trọng nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả trong thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn TCPL cấp xã. Tăng cường giải pháp để hỗ trợ địa phương chưa đạt chuẩn TCPL. Thường xuyên hướng dẫn, tập huấn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. Hỗ trợ nguồn lực để các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở được triển khai hiệu quả, thường xuyên, nhất là tại các xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao.

Nguồn: Báo Bình Phước